Vladivostok

Vy över Vladivostok

Vladivostok är huvudstaden i regionen Primorje kraj i sydöstra Ryssland. Staden är belägen vid Stilla havet, ungefär 10 mil från gränsen till Kina. Vladivostok är huvudbas för Rysslands Stillahavsflotta och slutstation för Transsibiriska järnvägen. Staden har 578 000 invånare och är bl.a. införselhamn för begagnade bilar och maskiner från Japan.

Vladivostok ligger nästan så långt österut man kan komma i Ryssland, och till landets västligaste punkt, Kaliningrad, är det hela 900 mil. Namnet Vladivostok kan fritt översättas till "österns härskare" och har fått sitt namn från det ryska fortet Vladikavkaz, som fanns i Kaukasus under samma tid som staden namngavs.

Stadens totala area är 600 km² och den högsta punkten är Cholodilnik med höjd av 257 meter. Vladivostok har samma geografiska latitud som städerna Sapporo, Florens, Marseille, Boston och Toronto. Med järnväg till Moskva är avståndet hela 930 mil, men fågelvägen är det 643 mil. Raka vägen till Bangkok är det 560 mil, och till San Francisco 840 mil.

Staden är indelad i fem distrikt som har ganska jämnt fördelad befolkning. Frunzenskij (56 877 inv.), Leninskij (146 068 inv.), Pervomajskij (154 375 inv.), Pervoretjenskij (131 196 inv.) och Sovetskij (90 103 inv.).

Ekonomi

Stadens huvudnäringar är frakt, fiske och marinbasen. Fisket utgör 80% av Vladivostoks ekonomi och annan matproduktion utgör 11%. 1995 uppgick den årliga internationella handeln till 725 milj. USD. de exporterade varorna stod för 206 miljoner USD, och importen flr 519 miljoner USD. I huvudsak exporterades fisk, timmer och järn. Bland importerades produkter finns mediciner, kläder, elektronik och hushållsprodukter.

Sedan Sovjetunionens fall har många företag öppnat kontor i Vladivostok som har ett bra strategiskt läge i och med närheten många större hamnstäder. Även kriminaliteten och levnadskostnaderna ökade drastiskt efter Sovjets fall, och många bedömare tror idag att Rysslands organiserade maffia har sitt säte i staden.

Föroreningar och miljöproblem

Sovjetisk fabrik

Två tredjedelar av Vladivostoks förorter är så förorenade att lokala miljöexperter anser det direkt hälsofarligt att bo där. Även centrala delar av staden är så förorenade att de miljömässigt betraktas som katastrofzoner. Det finns bara ett fåtal områden i staden där nivåerna av miljögifter understiger gränsvärdena. Jord, vatten och även människor i området har mycket förhöjda värden av tungmetallerna arsenik, kvicksilver, kadmium och zirkonium. Dessa påverkar andningen och nervsystemet.

Orsaken till föroreningarna är framförallt den tunga industrin från Sovjettiden som inte byggts upp med hänsyn till människor och miljö. En anledning är också den extra sårbara geografin som förstärker påverkan från utsläpp.

Klimat i Vladivostok

  • Årlig medeltemperatur: 4.3°C
  • Medeltemperatur i januari: −13.7°C
  • Medeltemperatur i augusti: 20.2°C
  • Årlig genomsnittlig nederbörd: 722 mm